0102Opis zdjęć: "Od lewej: Sławomir Lechowski kandydat do Rady Powiatu w Jaśle, Anna Nigborowicz kandydatka do Rady Powiatu w Jaśle, Janusz Pacher Pełnomocnik Gminny PiS w Skołyszynie, Adam Pawluś Pełnomocnik Powiatowy PiS w Jaśle, Wojciech Zając kandydat do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Wojciech Kras kandydat na Wójta Gminy Skołyszyn, Wiesław Jasiczek kandydat do Rady Gminy w Skołyszynie oraz Tomasz Kmiecik kandydat do Rady Powiatu w Jaśle".