01
Od lewej: Anna Nigborowicz - kandydatka do Rady Powiatu w Jaśle, Adam Pawluś - Pełnomocnik Powiatowy PiS w Jaśle, Janusz Pacher - Pełnomocnik Gminny PiS w Skołyszynie oraz Tomasz Kmiecik - kandydat  do Rady Powiatu w Jaśle.
 
02