01
Pan Bogdan Rzońca Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.
 
02
Od lewej: Sławomir Lechowski - kandydat do Rady Powiatu w Jaśle, Tomasz Kmiecik - kandydat  do Rady Powiatu w Jaśle, Wojciech Kras - kandydat na Wójta Gminy Skołyszyn, Anna Nigborowicz - kandydatka do Rady Powiatu w Jaśle, Adam Pawluś - Pełnomocnik Powiatowy PiS w Jaśle, Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP, Janusz Pacher - Pełnomocnik Gminny PiS w Skołyszynie oraz Maria Zając - kandydatka do Rady Gminy w Skołyszynie.