DSC05623
Od lewej: Sławomir Lechowski - kandydat do Rady Powiatu w Jaśle, Wojciech Kras - kandydat na Wójta Gminy Skołyszyn, Tomasz Kmiecik - kandydat  do Rady Powiatu w Jaśle, Marian Goleń - kandydat do Rady Gminy w Skołyszynie, Alicja Zając - Senator RP, Wojciech Zając - kandydat do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Janusz Pacher - Pełnomocnik Gminny PiS w Skołyszynie, Anna Nigborowicz - kandydatka do Rady Powiatu w Jaśle oraz Michał Panek - kandydat do Rady Gminy w Skołyszynie. 
 
DSC05611
Przemawia Wojciech Zając - kandydat do Sejmiku Województwa Podkarpackiego"  
 
DSC05644