W dniu 15 grudnia 2019 roku w Sieklówce odbyło się spotkanie władz gminy Kołaczyce z mieszkańcami w sprawie planowanej budowy zakładu produkcji kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (asfaltowni). Mieszkańcy Sieklówki na czele z sołtysem Stanisławem Bigosem wyrazili zdecydowany sprzeciw dla takiej inwestycji. Zrozumiałym jest fakt, że mieszkańcy są przeciwko powstaniu w pobliżu ich domów zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych. Właściciele działek obok terenu, którym zainteresowany jest inwestor otrzymali niedawno informacje o planowanej budowie. Wywołuje to wśród lokalnej społeczności ogromne emocje, zwłaszcza, że nic o tym wcześniej nie wiedzieli. Teren o powierzchni blisko trzech hektarów należy do gminy Kołaczyce. Mieszkańcy widują również osoby, które przyjeżdżają na ten teren w ostatnim czasie i robią pomiary. Obawiają się, że władze gminy sprzedadzą teren pod inwestycję mimo ich sprzeciwu. W spotkaniu uczestniczyli bardzo licznie i jednogłośnie podjęli uchwałę wyrażającą zdecydowany sprzeciw wobec ewentualnych planów sprzedaży gruntu. Niepokoi ich fakt, że spółka czyni nakłady; uważają że gdyby nie było jakiegoś zapewnienia o zamiarze sprzedaży działki, to spółka nie inwestowałaby środków finansowych. Jeden z mieszkańców powiedział: Dla nas sprawa jest prosta, jeżeli radni nie wyrażą zgody na sprzedaż działki to inwestycja nie powstanie. To my ich wybraliśmy, mają obowiązek dbać o nasze dobro, oczekujemy jasnej deklaracji że będą głosować przeciw tej inwestycji !

 

Mieszkańcy zaprosili na to spotkanie przedstawicieli powiatowych i gminnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, szukając u nich wsparcia i pomocy. Pełnomocnik PiS w Powiecie Jasielskim Adam Pawluś (Starosta Jasielski) w swoim wystąpieniu wyraził zaniepokojenie postępowaniem władz gminy Kołaczyce, m.in. części radnych, którzy uzyskali mandaty startując z listy PiS i którzy w ostatnim czasie wystąpili z klubu PiS, mimo że przed wyborami podpisali oświadczenia o współpracy i lojalności. Adam Pawluś zwrócił uwagę, że takie działanie to zły kierunek, który może spowodować złą współpracę i może być niekorzystny dla gminy Kołaczyce. Głos w tej sprawie zabrał również Jan Kutyna Przewodniczący Komitetu Terenowego PiS w gminie Kołaczyce, który jest zbulwersowany postępowaniem osób, które wcześniej zapewniały, że będą współpracować dla dobra lokalnej społeczności. Z klubu PiS wystąpiło pięciu radnych, którzy wcześniej w większości podpisali deklarację lojalności. Nie jesteśmy teraz pewni ich stanowiska wobec działań zmierzających do budowy asfaltowni. Radni, którzy pozostali w klubie PiS, tj. Andrzej Maziarz, Rafał Reczek, Paweł Zemrys, Józef Hendzel i Stanisław Bigos są przeciwni budowie i liczą się z wolą mieszkańców Sieklówki. Po stronie mieszkańców są również Sołtysi wsi Sieklówka, Bieździedza i Sowina, którzy byli obecni na spotkaniu. Radna powiatowa Klubu PiS Magdalena Stasiowska znacząco podkreśliła, że szanuje wolę społeczności i również wyraża sprzeciw wobec sprzedaży terenu i budowy asfaltowni. Mieszkańcy często podkreślali, że chcą rozmawiać z Burmistrzem Kołaczyc a nie z jego zastępcą Adamem Kmiecikiem, który nie pochodzi z gminy i nie zna jej problemów. W spotkaniu nie uczestniczył przewodniczący Rady Miejskiej i jego zastępcy. W obecnej sytuacji, przy braku odpowiedniej koalicji i współpracy radni Klubu PiS nie mają pewności,  że pozostali radni poprą wolę mieszkańców i nie wyrażą zgody na sprzedaż terenu pod budowę asfaltowni.  Czy taka sytuacja dobrze wróży rozwojowi i przyszłości gminy Kołaczyce ? 

                                                                                                          Prawo i Sprawiedliwość

                                                                                                                         w Jaśle