W sobotę 13.06.2020 r. w miejscowości Święcany odbyło się zorganizowane przez lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości spotkanie z Marszałkiem Sejmu RP Markiem Kuchcińskim, które niemal w pełni zdominował temat inwestycji na terenie Podkarpacia i Powiatu Jasielskiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Starosta Jasielski Adam Pawluś, Senator RP Alicja Zając, Wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś, Wójt Gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle Janusz Pacher, dyrektor placówki terenowej KRUS w Jaśle Krzysztof Pec, sołtysi, radni samorządu gminnego i powiatowego oraz członkowie Zarządu Powiatu w Jaśle.

 

Spotkanie rozpoczął Marszałek Kuchciński, który dziękując za zaproszenie podkreślił atuty powiatu jasielskiego, bardzo dobrze wypowiadając się przy tym o Staroście Adamie Pawlusiu. 

Bardzo dziękuję, za zorganizowanie spotkania w Święcanach – w miejscowości, która znana jest nie tylko z tego pięknego kościoła, ale z bardzo dobrze działającej rodziny Państwa Zająców, Stanisława Zająca. Mówię tutaj o całej gminie i powiecie jasielskim. Powiat jasielski jest w Polsce między innymi z tych atutów znany. Ale także z prężnego Starosty. Muszę powiedzieć państwu, że niejednokrotnie donośny głos Pana Adama Pawlusia przebijał się na spotkaniach przez gwar wielu samorządowców.

Starosta Jasielski Adam Pawluś podkreślił doniosłą rolę, jaką dla rozwoju powiatu jasielskiego mają rozpoczęte oraz planowane inwestycje drogowe, tj. przebudowa drogi krajowej nr 73 pomiędzy Pilznem a Jasłem wraz z obwodnicami Jasła, Kołaczyc, Brzostka i Pilzna. Działania  zostaną zrealizowane w ciągu drogi krajowej nr 73 w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030.

Niezwykle istotną z naszego punktu widzenia inwestycją jest kompleksowa rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Siepietnica – Trzcinica oraz budowa międzynarodowej drogi Via Carpatia. 

Via Carpatia. Jest gigantycznym pod względem kosztów i logistyki zadaniem. Długość drogi na terenie Polski wynosić będzie ponad 700 km i będzie przebiegać przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie wraz z drogą ekspresową S19, która ma stanowić część Via Carpatii i połączy przejście graniczne z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej z przejściem w Barwinku. Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie liczyć docelowo ok. 170 km.

źródło Mojejaslo.pl