W dniu 26.03.2021 roku, u Starosty Jasielskiego Pana Adama Pawlusia  odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział:  Przewodniczący Komitetu Gminnego PiS Pan Jan Kutyna, członkowie  Klubu Prawa i Sprawiedliwości Radnych Rady Miejskiej w Kołaczycach oraz Radna Rady Powiatu w Jaśle Pani Magdalena Stasiowska.

 

Radni wystąpili wspólnie do Zarządu Powiatu w Jaśle o przekazanie części działki należącej do Powiatu Jasielskiego pod budowę drogi wewnętrznej usprawniającej ruch komunikacyjny i zapewniającej jednocześnie bezpieczeństwo przeciwpożarowe, dla nowo planowanej inwestycji budowy przedszkola gminnego w Kołaczycach.

Zarząd Powiatu w Jaśle odniósł się pozytywnie do  propozycji radnych  i zaproponował samorządowi w Kołaczycach zamianę części działki nr 671/8, należącej do Powiatu Jasielskiego za działkę nr 670/3, stanowiącą  własność Gminy Kołaczyce.

1