W dniu 12 marca 2021 roku podczas konferencji prasowej Posła na Sejm Grzegorza Brauna i innych polityków Konfederacji w Rzeszowie na rynku doszło do podniesienia nieprawdziwych zarzutów przez Pana Jacka Ćwięka z Konfederacji, który przedstawił, jakoby Prawo i Sprawiedliwość dokonywało personalnych „czystek” w Urzędzie Gminy Tarnowiec. Jest to kłamstwo, któremu stanowczo zaprzeczam. Dziwi mnie, żeprzedstawiciel Konfederacji bez sprawdzenia stanu faktycznego stawia tak poważne zarzuty. W Urzędzie Gminy Tarnowiec doszło do naturalnego odejścia Wójta a następnie Sekretarza ponieważ obydwaj zmarli, Wójt w październiku, natomiast Sekretarz Gminy w grudniu 2020 roku. Funkcję p.o. Wójta Gminy Tarnowiec pełni bezpartyjny, młody prawnik, który jest mieszkańcem Gminy Tarnowiec i zna jej problemy.


W związku z tym, że Gmina musi realizować nałożone na nią zadania, p.o. Wójta dokonał konkursowego wyboru osoby na stanowisko Sekretarza Gminy. W wyniku rozstrzygniętego konkursu Sekretarzem została Pani Agata Augustyn dotychczasowa Skarbnik Gminy, mieszkanka Gminy Tarnowiec. W drodze porozumienia pomiędzy samorządami, ze Starostwa Powiatowego w Jaśle na stanowisko Skarbnika Gminy przeniesiona została pracownica, posiadająca wieloletnie doświadczenie związane z finansami publicznymi, również mieszkanka Gminy Tarnowiec.

Faktem jest, że doszło do zwolnienia w spółce komunalnej – Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu. Jednakże zwolnienie to zostało dokonane przez Prezesa spółki. Pani Teresa Grzesik, pracownik, będąca jednocześnie radną Rady Gminy w Tarnowcu w jawny sposób prowadziła swoją prywatną działalność gospodarczą w czasie pracy zawodowej, łamiąc swoje obowiązki pracownicze, co przedstawił Prezes spółki na komisjach Rady Gminy Tarnowiec.

Uważam, że obowiązkiem Posłów na Sejm RP jest dbanie o przestrzeganie prawa a nie rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o rzekomych prześladowaniach, dlatego zwróciłem się do Posłów PiS z Okręgu nr 22 i 23 o wystąpienie do Posła na Sejm Grzegorza Brauna, czy podpisuje się on pod tymi oszczerstwami, wygłoszonymi przez przedstawiciela Konfederacji.

                                                          

Józef Rosół       

Pełnomocnik PiS w Gminie Tarnowiec