Podczas spotkania z członkami i sympatykami PiS z powiatów brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego i miasta Krosna, które odbyło się 22 października br. Jarosław Kaczyński zadeklarował, że w ramach Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027
z perspektywą do roku 2030 (PPNW), powstanie zbiornik Kąty – Myscowa.

- O tym zbiorniku ja słyszę w Sejmie już od co najmniej kilkunastu lat […] wiem że jest ten program i na pewno ten zbiornik w ramach tego programu powstanie. [...] Musimy to zrobić i to zrobimy, ale to może zrobić tylko taka władza, która ma to poczucie sprawczości, że coś można zrobić. No bo jeżeli przyjdzie znów władza, która będzie mówić, że nic nie można zrobić, albo że nie ma pieniędzy, albo dlatego że to bez sensu, albo że Niemcy może będą mieli pretensje […]. Jeżeli to my będziemy rządzili to z całą pewnością zostanie to wykonane – powiedział Jarosław Kaczyński.

 

Wielofunkcyjny zbiornik na rzece Wisłoce zlokalizowany będzie na terenie miejscowości Myscowa w gminie Krempna, oraz Kąty na terenie gminy Nowy Żmigród. Szacunkowa wartość tej inwestycji wynosi ok. 1,5 mld zł.

Zasadniczym celem budowy zbiornika jest ograniczenie i przeciwdziałanie skutkom postępującej suszy. W ostatnich latach zauważalne jest występowanie niskich stanów wód na rzece Wisłoce, co negatywnie odbija się m.in: jakości zasobów wody pitnej dla ludności.  Ocenia się, że w wyniku pracy zbiornika będzie możliwe zabezpieczenie przepływu gwarantowanego, tj. biologicznego oraz pokrywającego zapotrzebowanie na wodę w rzece Wisłoce przez okres około 6 miesięcy. Będzie to miało strategiczne znaczenie w walce ze skutkami suszy w związku z powtarzającymi się coraz częściej cyklicznym deficytem wody.

Drugim aspektem działania obiektu będzie poprawa ochrony przeciwpowodziowej. Dzięki rezerwie powodziowej wynoszącej 19,5 mln m3 nastąpi redukcja przepływów powodziowych w przekroju zapory. Współdziałając z już wykonanymi i z planowanymi do realizacji towarzyszącymi inwestycjami, budowa zbiornika Kąty - Myscowa pozwoli ograniczyć zagrożenie powodziowe w zlewni rzeki Wisłoki.