Adam PawlusBiografia

 • Adam Pawluś, urodzony w 1955 roku w Jaśle, żonaty, ojciec sześciu córek.
 • Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • W latach 80. aktywny działacz NSZZ „Solidarność” i organizacji niepodległościowych.
 • Działacz organizacji polonijnych w USA.
 • W latach 1998 - 2004 Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie i Urzędu Marszałkowskiego   w Rzeszowie.
 • W 2008 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • Od 2006 do 2010 roku Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego, od roku 2016 do chwili obecnej Starosta Jasielski.
 • Członek PiS, członek Zarządu PiS Miasta Jasła.

Najważniejsze inwestycje:

 • • rozbudowa i modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
 • • rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Fuluszu,
 • • budowa i przebudowa dróg powiatowych (ul. Sobniowska, ul. Na Kotlinę, Jareniówka-Trzcinica),
 • • utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej (w tym kompleksowy remont i modernizacja budynku byłej strażnicy granicznej),
 • • rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej,
 • • poprawa dostępności komunikacyjnej i transportowej Powiatu Jasielskiego (DK 73, DW 992, LK 25 - koncepcja nowej linii kolejowej relacji Jasło - Dębica),
 • • nadbudowa i termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Program wyborczy:

Jestem człowiekiem doświadczonym, od lat związanym z nurtem prawicowym i niepodległościowym. W swojej działalności zawsze kierowałem się wartościami chrześcijańskimi i patriotycznymi. Jako radny w swojej pracy na pierwszym miejscu będę stawiał dobro Mieszkańców oraz dalszy rozwój Powiatu Jasielskiego.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Działania na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu Jasielskiego.
 2. Poprawa jakości i dostępności lecznictwa publicznego.
 3. Dbałość o rozwój wsi i poprawę sieci infrastruktury drogowej na terenach wiejskich.
 4. Zwalczanie bezrobocia poprzez zwiększenie środków i aktywizację zawodową oraz rozwój przedsiębiorczości.
 5. Poprawa jakości kształcenia i sposobu wychowywania uczniów zgodnie z wartościami chrześcijańskimi i patriotycznymi.
 6. Dalsze zwiększanie dostępności komunikacyjnej i transportowej Powiatu Jasielskiego.
 7. Wspieranie kultury i sportu.

Ulotka Adam Palus   Ulotka Adam Palus 1