Okręg Wyborczy nr 1 – Miasto Jasło (7 radnych):

 1. Adam Pawluś– członek Zarządu PiS Miasta Jasła
 2. Mateusz Lechwar
 3. Robert Snoch
 4. Urszula Zabierowska
 5. Krystyna Czeluśniak
 6. Sławomir Sanocki
 7. Renata Stęgowska
 8. Joanna Turek
 9. Janusz Konieczny

Okręg Wyborczy nr 2 – Gmina Jasło (3 radnych)

 1. Marta Misiołek – Przewodnicząca Komitetu Terenowego PiS w Gminie Jasło
 2. Krzysztof Myśliwiec
 3. Stanisław Pankiewicz
 4. Mirosława Wójcik
 5. Jan Czajka

Okręg Wyborczy nr 3 – Gmina Skołyszyn (3 radnych)

 1. Sławomir Lechowski – członek PiS
 2. Anna Nigborowicz
 3. Wiesława Wilk
 4. Tomasz Kmiecik
 5. Stanisław Święch

Okręg Wyborczy nr 4 – Gminy Brzyska i Kołaczyce (3 radnych)

 1. Paweł Kozioł – Członek Zarządu Komitetu Terenowego PiS w Gminie Kołaczyce
 2. Jan Kutyna– Przewodniczący Komitetu Terenowego PiS w Gminie Kołaczyce
 3. Sławomir Madejczyk
 4. Elżbieta Fundakowska
 5. Teresa Nocek

Okręg Wyborczy nr 5 – Gminy Dębowiec i Osiek Jasielski (3 radnych)

 1. Stanisław Mastej – Pełnomocnik Komitetu PiS w Gminie Osiek Jasielski
 2. Ryszard Lisowski – członek PiS
 3. Irena Baciak
 4. Grażyna Więcek
 5. Stanisław Wawruszczak – członek PiS

Okręg Wyborczy nr 6 – Gminy Krempna, Nowy Żmigród i Tarnowiec (4 radnych)

 1. Jan Muzyka
 2. Józef Rosół – Pełnomocnik Komitetu PiS w Gminie Tarnowiec
 3. Ewa Różycka – członek PiS
 4. Grzegorz Pers
 5. Jolanta Miklar
 6. Cecylia Piwowar – Nadymus