Robert SnochBiografia

Robert Snoch, urodzony w 1966 roku w Mielcu, żonaty, ojciec dwóch synów.

Lekarz, absolwent Akademii Medycznej w Krakowie oraz studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia i zarządzania    jakością.

Kierownik przychodni miejskich oraz ośrodków zdrowia w Szebniach, Warzycach i Osobnicy     a także gabinetów rehabilitacji w Osobnicy i Bierówce, prowadzi szkołę rodzenia, poradnię alergologiczną oraz poradnię medycyny sportowej, przyjmuje również jako lekarz rodzinny, działacz społeczny (opiekuje się m.in. wychowankami domu dziecka).

Radny i Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle oraz członek Komisji Finansowej.

Odznaczony medalem „Benemerenti” przez zgromadzenie św. Michała Archanioła oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Andrzeja Dudę za zasługi za działalność dla dobra społeczności lokalnej.

Kluczowe elementy mojego programu wyborczego obejmują:

  1. Poprawę jakości i dostępności lecznictwa publicznego dla Mieszkańców Powiatu Jasielskiego.
  2. Poszerzenie oferty i poprawę jakości opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w tym dostęp do rehabilitacji medycznej.
  3. Poprawę warunków leczenia osób ze schorzeniami psychicznymi poprzez podjęcie działań na rzecz budowy Oddziału Psychiatrycznego przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.
  4. Poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej i jakości nauczania w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Jasielskiego.
  5. Działania na rzecz zwiększania dostępności komunikacyjnej i transportowej Powiatu Jasielskiego.
  6. Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Powiatu Jasielskiego.
  7. Szeroko rozumiane działania na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu Jasielskiego.