Urszula ZabierowskaBiografia

Urszula Zabierowska, urodzona w 1957 roku w Zagórzanach.

Absolwentka Liceum Medycznego w Gorlicach - pielęgniarka dyplomowana.

Całe życie zawodowe od 1977 roku do chwili obecnej związana z pracą w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.

Aktualnie zastępca kierownika ds. pielęgniarek i niższego personelu medycznego w Oddziale Otolaryngologii.

Od 27 lat członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.

Mężatka, matka dwóch dorosłych synów.

Hasło wyborcze: ,,Zdrowie człowieka najwyższym dobrem i prawem”

Program wyborczy:

W Radzie Powiatu będę działać w szczególności na rzecz ochrony zdrowia społeczeństwa naszego powiatu. Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

  1. Konsekwentne dążenie do dalszego rozwoju szpitala i innych placówek opieki medycznej.
  2. Działalność na rzecz rozszerzenia usług zdrowotnych w zależności od potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.
  3. Wdrażanie dostępnych programów zdrowotnych wśród mieszkańców – wczesne wykrywanie i leczenie chorób cywilizacyjnych.
  4. Pozyskiwanie kadry medycznej (lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów medycznych).
  5. Promowanie zdrowego stylu życia.