Krystyna CzelusniakBiografia

Krystyna Czeluśniak, urodzona w 1960 roku w Nowym Żmigrodzie, mężatka.

Historyk, nauczyciel, absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, studia podyplomowe nauczanie zintegrowane oraz przedszkolne i WOS na Uniwersytecie Rzeszowskim, logopedia szkolna w Wyższej Szkole Humanistycznej w Brzegu.

Pracowała jako nauczycielka w szkołach na terenie gminy Nowy Żmigród oraz Osiek Jasielski w miejscowości Załęże pełniąc funkcję dyrektora szkoły i nauczyciela języka polskiego i historii. W latach 2006 - 2015 pracowała w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Jaśle jako nauczycielka wychowania przedszkolnego. Od września 2015 roku jest na emeryturze. Pozostała aktywna zawodowo, nadal współpracuje z dyrekcją szkoły i jest zaangażowana w coroczne organizowanie kolonii letnich dla dzieci. W roku szkolnym 2016/2017 pełniła funkcję wicedyrektora w Niepublicznym Przedszkolu Językowo - Artystycznym "Chatka Puchatka" w Jaśle. Obecnie pracuje jako nauczyciel (wolontariusz) w Niepublicznym Przedszkolu „Mali Odkrywcy” w Jaśle.

Program wyborczy:

Jest osobą otwartą, przyjazną, zawsze służy pomocą i radą. Mam dobry kontakt zarówno z młodymi jak i starszymi. Jako radna Rady Powiatu w Jaśle będę podejmować działania na rzecz poprawy jakości życia Mieszkańców oraz rozwoju Powiatu Jasielskiego.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

  1. Działania opiekuńcze na rzecz dzieci i młodzieży - tworzenie świetlic dla dzieci i młodzieży, pomoc pedagogów i innych terapeutów.
  2. Poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej oraz jakości nauczania w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Jasielskiego.
  3. Rozwój pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych, w tym pomocy w rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej.
  4. Poprawę infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego.
  5. Szeroko rozumiany dialog oraz konsultacje z mieszkańcami oraz samorządami gmin Powiatu Jasielskiego w sprawach dla nich istotnych.