Joanna TurekBiografia

  • Joanna Turek, urodzony w 1976 roku w Krakowie.
  • Wykształcenie średnie ekonomiczne, pracownik branży handlowej.
  • Stanu wolnego, matka dorastającego syna.

Program wyborczy:

W Radzie Powiatu będę działać w szczególności na rzecz poprawy funkcjonowania i jakości życia osób niepełnosprawnych, w wieku senioralnym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie oraz poprawy funkcjonowania służby zdrowia.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

  1. Wspieranie i inicjowanie działań mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej.
  2. Szeroko rozumianą pomoc dla osób w wieku senioralnym.
  3. Poprawę stanu infrastruktury komunikacyjnej i transportowej na terenie Powiatu Jasielskiego.
  4. Działania z zakresu promowania wychowania proekologicznego oraz ochrony środowiska naturalnego.
  5. Działania na rzecz rozwoju Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz innych placówek opieki medycznej.