Janusz KoniecznyBiografia

 • Janusz Konieczny, urodzony w 1970 roku w Jaśle.
 • Wykształcenie wyższe - absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaśle.
 • Wieloletni nauczyciel i wychowawca w Zespole Szkół Technicznych oraz w Gimnazjum nr 1 w Jaśle.
 • Od 2005 r. organista w parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle (tzw. Kościółek).
 • Żonaty, ojciec dwóch synów i jednej córki.

Program wyborczy:

W Radzie Powiatu będę działał w szczególności na rzecz poprawy jakości edukacji, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie w tym niepełnosprawnych
a także na rzecz poprawy infrastruktury drogowej.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Wspieranie i inicjowanie działań mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym
  w rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 2. Poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej oraz jakości nauczania w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Jasielskiego.
 3. Poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego.
 4. Działania z zakresu promowania oraz rozwoju kultury fizycznej i turystyki.
 5. Szeroko rozumiany dialog oraz konsultacje z mieszkańcami oraz samorządami gmin Powiatu Jasielskiego w sprawach dla nich istotnych.