Marta MisiołekBiografia

Marta Misiołek, urodzona w 1971 roku w Jaśle, mężatka, matka dwojga dzieci.

Socjolog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Od 16 lat związana zawodowo z pomocą społeczną. Obecnie kierownik Działu Bezpośredniego Wsparcia Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

Współtworzyła struktury PiS w Jaśle, członek PiS, Przewodnicząca Komitetu Terenowego PiS     w Gminie Jasło.

Program wyborczy:

Jestem osobą otwartą na dialog. Potrafię i chcę rozmawiać z ludźmi, staram się zrozumieć każdego człowieka i w miarę możliwości udzielić mu pomocy.

Jako radna będę na pierwszym miejscu stawiać dobro Mieszkańców oraz dalszy rozwój Powiatu Jasielskiego.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

  1. Poszerzenie oferty i poprawę jakości opieki nad osobami starszymi w tym dostęp do rehabilitacji oraz utworzenie Dziennych Domów Pobytu.
  2. Poprawę warunków leczenia osób ze schorzeniami psychicznymi poprzez działania na rzecz budowy Oddziału Psychiatrycznego przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.
  3. Stworzenie warunków do usamodzielniania się osób niepełnosprawnych i ich powrót do pracy lub wejście na rynek pracy.
  4. Działania na rzecz zwiększenia dostępności komunikacyjnej i transportowej Powiatu Jasielskiego.
  5. Dialog z Mieszkańcami oraz samorządami gmin Powiatu Jasielskiego w sprawach dla nich istotnych.