Krzysztof MyśliwiecBiografia

Krzysztof Myśliwiec, 47 lat, mieszkaniec Wolicy w Gminie Jasło, żonaty, ojciec trojga dzieci. 
Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykształcenie wyższe pedagogiczne. 
Od 1992 roku pracownik Urzędu Miasta Jasła. 
Od 2003 roku sołtys sołectwa Wolica, przewodniczący Rady Sołeckiej.
Od 2008 roku członek Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Nowa Galicja". 
Członek Rady Parafialnej Parafii Dobrego Pasterza Jasło - Sobniów, członek OSP. 
Organizator i współorganizator wielu imprez kulturalno - rozrywkowych, takich jak: dożynki, festyny, pikniki rodzinne, zabawy mikołajkowe dla dzieci, spotkania seniorów. 
Organizator wycieczek krajoznawczych i pielgrzymek autokarowych. Inicjator zawodów i turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży, w tym rodzinne turnieje w piłkę siatkową, turnieje w tenisa stołowego, bilard, szachy gry zręcznościowe i inne.

Jako radny Rady Powiatu w Jaśle będę podejmował działania ukierunkowane na rozwój społeczno - gospodarczy Powiatu Jasielskiego.