Stanisław PankiewiczBiografia

Stanisław Pankiewicz, urodzony w 1949 roku w Jaśle.

Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej filia w Rzeszowie.

W latach 1968 –1975 pracował w Wydziale Finansowym Urzędu Powiatowego w Jaśle, a od 1975 do 1976 r. był głównym księgowym Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Krośnie. Od 1976 r. do 1996 r. pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krośnie na stanowisku naczelnika Wydziału Zaopatrzenia, w stopniu nadkomisarza Policji.

W latach 1994 – 1998 radny i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło. Ponadto pełnił funkcję delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Krośnieńskiego. Wchodził   w skład Prezydium Sejmiku. Był również delegatem Województwa Krośnieńskiego do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W latach 2002 – 2006 był Przewodniczącym Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego do Spraw Rozwoju przy Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. W latach 2007 – 2010 był Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Od 1998 roku do chwili obecnej Wójt Gminy Jasło.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

  1. Poprawę jakości funkcjonowania powiatowej służby zdrowia poprzez dalszą modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
  2. Zorganizowanie funkcjonalnego systemu zbiorowego transportu publicznego na terenie Powiatu Jasielskiego.