Jan CzajkaBiografia

Jan Czajka, urodzony w 1971 roku w Kołaczycach, żonaty, ojciec pięciorga dzieci.

Wykształcenie wyższe administracyjne. Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Radny Gminy Jasło w latach 2014 - 2018.

Zdobyte doświadczenie radnego w Radzie Gminy Jasło chcę wykorzystać w pracy na rzecz rozwoju Powiatu Jasielskiego, jego wszystkich Mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem Mieszkańców Gminy Jasło.

Kluczowe elementy mojego programu wyborczego obejmują:

  1. Systematyczne podnoszenie jakości usług zdrowotnych dla Mieszkańców Powiatu Jasielskiego, w tym modernizacja i rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz innych placówek opieki medycznej.
  2. Poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej oraz jakości nauczania w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Jasielskiego.
  3. Poprawę infrastruktury drogowej, w tym w szczególności budowa i modernizacja dróg, chodników i oświetlenia.
  4. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury i sportu.
  5. Poprawę szeroko rozumianego poczucia bezpieczeństwa Mieszkańców Powiatu Jasielskiego.