Wiesława WilkBiografia

Wiesława Wilk, urodzona w 1951 roku w Jaśle, mężatka, matka dorosłej córki, mieszkanka Przysiek.

Wykształcenie średnie techniczne.

Były pracownik Fabryki Armatur JAFAR S.A. na stanowisku starszego inspektora kontroli jakości, obecnie emerytka, Sołtys Wsi Przysieki oraz radna Rady Gminy w Skołyszynie.

Program wyborczy:

Jestem osobą doświadczoną życiowo, od lat kierującą się wartościami prawicowymi, chrześcijańskimi i patriotycznymi. Jako radna Rady Powiatu w swojej pracy wykorzystam doświadczenie zdobyte podczas sprawowania mandatu radnej w Radzie Gminy Skołyszyn.      W swojej działalności będę kierować się dobrem Mieszkańców oraz podejmę działania na rzecz rozwoju Powiatu Jasielskiego.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

  1. Działania na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu Jasielskiego.
  2. Dbałość o rozwój wsi i poprawę sieci infrastruktury drogowej (w tym budowę chodników) na terenach wiejskich.
  3. Budowę wspólnoty Mieszkańców w oparciu o tradycyjne, prawicowe wartości.
  4. Dialog i konsultacje z Mieszkańcami oraz samorządami gmin z terenu Powiatu Jasielskiego w sprawach dla nich ważnych.