Jan KutynaBiografia

Jan Kutyna, urodzony w 1960 roku w Jaśle.

Od urodzenia związany z Gminą Kołaczyce.

Zawodowo związany z branżą górniczą, pełnił funkcję kierownika Oddziału Wydobywczego.

Prowadził aktywną działalność w Związkach Zawodowych "Solidarność", "Kadra" oraz Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa. Czynny uczestnik strajków, które doprowadziły do przemian ustrojowych w Polsce. Za pracę w branży górniczej oraz działalność   w związkach zawodowych uhonorowany wysokimi odznaczeniami. Członek OSP, aktywny działacz na rzecz społeczności lokalnej, w latach 2006 - 2010 radny Rady Miejskiej              w Kołaczycach oraz członek Rady Sołeckiej w Sowinie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nowa Galicja". Przewodniczący Komitetu Terenowego PiS w Gminie Kołaczyce

Program wyborczy:

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

  1. Poprawę infrastruktury drogowej, w tym budowa obwodnicy miasta Kołaczyce.
  2. Poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej oraz jakości nauczania w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Jasielskiego w szczególności w szkołach zawodowych.
  3. Rozwój przedsiębiorczości w tym pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej oraz promowanie możliwości pozyskiwania dotacji na założenie firmy również ze środków unijnych.
  4. Kontynuację modernizacji oraz wspieranie rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
  5. Działalność na rzecz wsparcia modernizacji budynków oraz poprawy jakości działalności Domu Pomocy Społecznej w Foluszu oraz Domu Dziecka w Wolicy.
  6. Podejmowanie dialogu z samorządami gmin w szczególności z terenu Powiatu Jasielskiego oraz jego Mieszkańcami.