Slawomir MadejczykBiografia

Sławomir Madejczyk, urodzony w 1969 roku w Jaśle.

Absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - studia podyplomowe.

Zawodowo, od 1991 roku do chwili obecnej związany z pracą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Aktualnie na stanowisku naczelnika Wydziału Organizacyjno - Kwatermistrzowskiego.

Od 25 lat członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskach, od 2006 r. pełni funkcję prezesa jednostki.

Od 2014 roku radny Rady Gminy Brzyska.

Żonaty, ojciec dwóch dorosłych córek.

Hasło wyborcze: ,,Zdrowo i bezpiecznie w Powiecie Jasielskim”

Program wyborczy:

W Radzie Powiatu będę działał w szczególności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia.

 Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

  1. Aktywne wspieranie jednostek ochotniczych straży pożarnych, tworzących bazę ratowniczą na terenie Powiatu Jasielskiego.
  2. Poprawę infrastruktury drogowej w Powiecie Jasielskim oraz tworzenie bezpiecznych ciągów komunikacyjnych dla rowerzystów i pieszych.
  3. Tworzenie terenów rekreacyjnych dla uprawiania sportu i wszelkiej aktywności ruchowej.
  4. Poprawę poziomu i jakości opieki medycznej dla Mieszkańców, poprzez podejmowanie działań na rzecz modernizacji i unowocześnienia Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz innych placówek opieki medycznej.
  5. Promowanie zdrowego stylu życia.