Elżbieta FundakowskaBiografia

Elżbieta Fundakowska, urodzona w 1957 roku, rodowita Kołaczyczanka, mężatka, matka czwórki dorosłych dzieci.

Od 40 lat pracownica Banku Spółdzielczym w Kołaczycach.

Działaczka społeczna, współorganizatorka zabaw, festynów, imprez sportowych, z których dochód przeznaczany był na wsparcie potrzebujących oraz inne cele społeczne.

Ceniona i lubiana w lokalnym środowisku, cieszy się zaufaniem i nienaganną opinią Mieszkańców.

Program wyborczy:

Jako radna w swojej pracy na pierwszym miejscu będę stawiać dobro Mieszkańców oraz dalszy rozwój Gminy Kołaczyce oraz Powiatu Jasielskiego. 

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

  1. Poprawę jakości opieki senioralnej, w tym poprzez modernizację i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.
  2. Działania na rzecz zwiększenia liczby miejsc dla pacjentów na Oddziale Geriatrii w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.
  3. Wsparcie inicjatywy budowy przedszkola w Kołaczycach.
  4. Poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej oraz jakości nauczania w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Jasielskiego w szczególności w szkołach zawodowych, w tym dostosowanie profili kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.
  5. Poprawę gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.
  6. Działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych i transportowych dla osób niepełnosprawnych.
  7. Wprowadzenie systemu wsparcia rzemiosła i drobnej przedsiębiorczości w tym produktów lokalnych.
  8. Konsultacje z mieszkańcami oraz samorządami gmin Powiatu Jasielskiego w sprawach dla nich ważnych.