Nocek TeresaLat 62, miejsce zamieszkania: Błażkowa