Stanislaw MastejBiografia

Stanisław Mastej, 57 lat. Mieszkaniec Załęża. Żonaty, ojciec trojga dzieci.
Wykształcenie średnie.

Od 16 lat jestem radnym Rady Gminie Osiek Jasielski, przez 6 lat sprawował funkcję sołtysa wsi Załęże.
Od 8 lat jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jest również Pełnomocnikiem PiS w Gminie Osiek Jasielski.

Przez 30 lat prowadził własną działalność gospodarczą, obecnie pracuje w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jaśle. 

Jako radny Rady Powiatu w Jaśle zamierzam godnie reprezentować mieszkańców gmin Osiek Jasielski i Dębowiec oraz dbać o dobro Mieszkańców i rozwój całego Powiatu Jasielskiego, wykorzystując doświadczenie samorządowe zdobyte podczas sprawowania mandatu radnego Rady Gminy Osiek Jasielski.

Ryszard LisowskiMa 63 lata, mieszka na Zarzeczu, jest żonaty, ma troje dzieci. 

 1. Posiada wykształcenie średnie, obecnie pracuje w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – RDW w Jaśle, jest Przewodniczącym OZ NSZZ „Solidarność” przy PZDW w Rzeszowie. 
 2. W przeszłości wykonywał pracę jako pracownik fizyczny w kraju i za granica min. w Iraku, Niemczech, USA oraz w Norwegii.
 3. Pracował również jako pracownik biurowy w Rafinerii Nafty w Jaśle, Naftobudowie Kraków, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.
 4. Urodził się 11 listopada 1956 roku w rodzinie robotniczo-chłopskiej. Mama Kazimiera Lisowska pochodziła z Woli Cieklińskiej, a ojciec Zygmunt Lisowski pochodził z Dębowca.
 5. Do 25 roku życia mieszkał w Dębowcu, a po zawarciu związku małżeńskiego zamieszkał w Zarzeczu.
 6. W Rzeszowie pracował w Dziale Zamówień Publicznych oraz w Administracji Samorządowej.
 7. W 2010 i 2014 roku został wybrany na Radnego Gminy Dębowiec.
 8. Jest członkiem Partii Prawo i Sprawiedliwość.

Irena BaciakBiografia

Irena Baciak, urodzona w 1967 roku w Nowym Żmigrodzie.

Nauczyciel, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

Od 2001 roku pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej, realizowała projekty współfinansowane ze środków UE. Prowadzi działalność społeczną, jest współorganizatorką wielu inicjatyw społecznych.

Program wyborczy

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Poprawę bezpieczeństwa dzieci poprzez modernizację infrastruktury drogowej (m.in. budowa chodników dla pieszych).
 2. Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Jasielskiego.
 3. Budowa i modernizacja placów zabaw dla dzieci, w szczególności na terenach wiejskich.

Grazyna WiecekLat 60, miejsce zamieszkania: Folusz

 • Stanislaw WawruszczakMa 66 lat, zamieszkały: Wola Cieklińska 8,
 • analityk medyczny, obecnie jest na emeryturze,
 • pracował w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaśle
 • był Radnym Gminy Dębowiec przez dwie kadencje,
 • włożył duży wkład w budowę Domu Ludowego w Woli Cieklińskiej.