Stanislaw MastejBiografia

Stanisław Mastej, 57 lat. Mieszkaniec Załęża. Żonaty, ojciec trojga dzieci.
Wykształcenie średnie.

Od 16 lat jestem radnym Rady Gminie Osiek Jasielski, przez 6 lat sprawował funkcję sołtysa wsi Załęże.
Od 8 lat jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jest również Pełnomocnikiem PiS w Gminie Osiek Jasielski.

Przez 30 lat prowadził własną działalność gospodarczą, obecnie pracuje w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jaśle. 

Jako radny Rady Powiatu w Jaśle zamierzam godnie reprezentować mieszkańców gmin Osiek Jasielski i Dębowiec oraz dbać o dobro Mieszkańców i rozwój całego Powiatu Jasielskiego, wykorzystując doświadczenie samorządowe zdobyte podczas sprawowania mandatu radnego Rady Gminy Osiek Jasielski.