Ryszard LisowskiMa 63 lata, mieszka na Zarzeczu, jest żonaty, ma troje dzieci. 

  1. Posiada wykształcenie średnie, obecnie pracuje w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – RDW w Jaśle, jest Przewodniczącym OZ NSZZ „Solidarność” przy PZDW w Rzeszowie. 
  2. W przeszłości wykonywał pracę jako pracownik fizyczny w kraju i za granica min. w Iraku, Niemczech, USA oraz w Norwegii.
  3. Pracował również jako pracownik biurowy w Rafinerii Nafty w Jaśle, Naftobudowie Kraków, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.
  4. Urodził się 11 listopada 1956 roku w rodzinie robotniczo-chłopskiej. Mama Kazimiera Lisowska pochodziła z Woli Cieklińskiej, a ojciec Zygmunt Lisowski pochodził z Dębowca.
  5. Do 25 roku życia mieszkał w Dębowcu, a po zawarciu związku małżeńskiego zamieszkał w Zarzeczu.
  6. W Rzeszowie pracował w Dziale Zamówień Publicznych oraz w Administracji Samorządowej.
  7. W 2010 i 2014 roku został wybrany na Radnego Gminy Dębowiec.
  8. Jest członkiem Partii Prawo i Sprawiedliwość.

02