Irena BaciakBiografia

Irena Baciak, urodzona w 1967 roku w Nowym Żmigrodzie.

Nauczyciel, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

Od 2001 roku pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej, realizowała projekty współfinansowane ze środków UE. Prowadzi działalność społeczną, jest współorganizatorką wielu inicjatyw społecznych.

Program wyborczy

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

  1. Poprawę bezpieczeństwa dzieci poprzez modernizację infrastruktury drogowej (m.in. budowa chodników dla pieszych).
  2. Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Jasielskiego.
  3. Budowa i modernizacja placów zabaw dla dzieci, w szczególności na terenach wiejskich.