Józef RosółBiografia

Józef Rosół, urodzony w 1963 roku w Gliniku Polskim, gdzie zamieszkuje z rodziną.

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, przedsiębiorca - od 2004 roku prowadzi własną działalność gospodarczą.

Członek i Pełnomocnik PiS w Gminie Tarnowiec, radny Rady Powiatu w Jaśle w kadencji 2014 - 2018 r. z listy PiS.

Program wyborczy:

Jestem człowiekiem rozsądnego kompromisu, wyczulonym na dobro Mieszkańców i dobro publiczne. Jako przedsiębiorcy szczególnie zależy mi na jak najbardziej efektywnym wykorzystywaniu publicznych pieniędzy.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

  1. Poprawę jakości służby zdrowia poprzez dalszą rozbudowę i modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz innych placówek opieki medycznej na terenie Powiatu Jasielskiego.
  2. Zwiększenie efektywności pozyskiwania i wykorzystywania środków z funduszy zewnętrznych w tym Unii Europejskiej.
  3. Wspieranie inicjatyw rozwojowych w obszarze kultury i sportu. 
  4. Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego.
  5. Działania na rzecz poprawy warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym promowanie możliwości pozyskiwania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej (również ze środków Unii Europejskiej).