Cecylia Piwowar NadymusBiografia

Cecylia Piwowar - Nadymus, urodzona w 1963 roku w Nowym Żmigrodzie, mężatka, matka trójki dorosłych dzieci.

Nauczycielka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Posiada 33 - letni staż pracy jako nauczycielka, natomiast od 1997 roku pełni funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kątach.

Prowadzi działalność społeczną, jest współorganizatorką wielu inicjatyw i akcji społecznych.

Program wyborczy:

Dla mnie liczy się dobro każdego człowieka, bez względu na wiek, pozycję społeczną, zawodową czy materialną. ,,Każdy człowiek jest ważny” – to moje hasło wyborcze. Wiele udało mi się osiągnąć na stanowisku dyrektora szkoły dzięki osobistemu zaangażowaniu, współpracy          z organem prowadzącym, różnymi instytucjami i organizacjami oraz wsparciu życzliwych ludzi. Chcę wykorzystać swoje predyspozycje, umiejętności i posiadaną wiedzę jako radna Rady Powiatu Jasielskiego.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Rozwój szkolnictwa branżowego - rozszerzenie oferty edukacyjnej młodzieży, dostosowanej do potrzeb rynku.
 2. Rozwój doradztwa zawodowego.
 3. Podniesienie poziomu kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze zwróceniem uwagi na bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci.
 4. Poprawa bazy sportowej szkół (boiska, sale gimnastyczne, słownie zewnętrzne).
 5. Promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego (budowa siłowni zewnętrznych, ścieżek rowerowych, ścieżek spacerowych), cykliczne imprezy sportowe.
 6. Budowa mostu łączącego wieś Kąty z Myscową.
 7. Zapewnienie uczniom w szkołach opieki medycznej i stomatologicznej (lekarz           i stomatolog w każdej szkole przynajmniej jeden raz w tygodniu).
 8. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej.
 9. Bezpłatna sieć WiFi na terenie Powiatu Jasielskiego.
 10. Promowanie środowiska lokalnego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz poprawa infrastruktury i bazy turystycznej.
 11. Powstanie miejsc spotkań dla seniorów w małych miejscowościach z wykorzystaniem istniejącej bazy lokalowej (domy ludowe, szkoły, świetlice środowiskowe) przy pomocy   wolontariatu.
 12. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.