Mariusz Sepioł usunięty za działania przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.

Środki z budżetu Powiatu, które zostały wydane na dokumentację to kwota 1 mln 300 tys. złotych. Obecnie w tej sprawie czynione są przez kancelarię prawną kroki zmierzające do wystąpienia z pozwem do sądu przeciwko projektantowi. Pan Sepioł swoimi działaniami doprowadził do utraty zaufania radnych Rady Powiatu w Jaśle, co było przyczyną odwołania go ze stanowiska w dniu 27 października 2016 roku. Podczas sesji Rady Powiatu głosował przeciwko uchwałom zawierającym ważne inwestycje rozwojowe dla Powiatu Jasielskiego, w tym wsparcia inwestycji: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” (wartość inwestycji ok. 20 mln zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. województwa – Czermna wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. woj. – Czermna i 1833R Lipnica Górna – Wróblowa”, „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy” (dofinansowanie z MSiT 3 mln zł), budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej (dofinansowanie z NFOŚiGW blisko 3 mln zł), budowa boisk przy jasielskich szkołach średnich (wartość projektu 4,2 mln zł). Wielokrotnie podczas Sesji Rady Powiatu krytykował działania obecnego Zarządu w zakresie inwestycji pn.: „Rozbudowa i Doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej”, a inwestycja ta jest realizowana w ramach RPO z dofinansowaniem 10 mln zł.

Pan Mariusz Sepioł, jako członek i Pełnomocnik PiS w Gminie Skołyszyn, przez kilka lat zbierał od członków partii składki i nie przekazywał ich na konto Zarządu Okręgowego PiS nr 22 w Krośnie. Pomimo wielokrotnych wezwań nie wyjaśnił w jaki sposób środki te zostały wydatkowane. W związku z faktem, że sytuacja ta stanowi rażące naruszenie Instrukcji w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych pochodzących ze składek członkowskich przez Okręgowe Zarządy Partii PiS, został wezwany do wpłaty tych środków na konto partii, a w przypadku odmowy zostanie rozważone wszczęcie odpowiedniego postępowania przed organami ścigania.

Janusz Pacher
Pełnomocnik Komitetu PiS w Gminie Skołyszyn

© 2024 - Prawo i Sprawiedliwość Jasło

Main Menu