Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo !

Okręg nr 1

 1. Adam Pawluś (1 145 głosów);
 2. Robert Snoch (1 082 głosy);
 3. Mateusz Lechwar (1 042 głosy);

Okręg nr 2

 1. Pankiewicz Stanisław (2 028 głosów);
 2. Czajka Jan (768 głosów);

Okręg nr 3

 1. Nigborowicz Anna (699 głosów);
 2. Święch Stanisław (589 głosów);

Okręg nr 4

 1. Madejczyk Sławomir (786 głosów);

Okręg nr 5

 1. Lisowski Ryszard (1 009 głosów);
 2. Baciak Irena (739 głosów);

Okręg nr 6

 1. Pers Grzegorz (2 415 głosów);
 2. Muzyka Jan (1 809 głosów);
 3. Rosół Józef (617 głosów).

Rada Powiatu w Jaśle liczy 23 Radnych, co oznacza, że posiadamy zdolność do samodzielnego wyboru Starosty, Zarządu Powiatu, Przewodniczącego Rady Powiatu oraz innych organów. W historii Powiatu Jasielskiego po raz pierwszy osiągnęliśmy tak znakomity wynik. Mam świadomość, że tego sukcesu nie byłoby bez Was.

Bardzo dziękuję naszym Parlamentarzystom: Panu Markowi Kuchcińskiemu Marszałkowi Sejmu RP, Pani Alicji Zając Senator RP, Panu Bogdanowi Rzońcy Posłowi na Sejm RP oraz Panu Jarosławowi Gowinowi Wicepremierowi Rządu RP i Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także ministrom Rządu RP, którzy pomimo licznych obowiązków przybyli nas wesprzeć w trakcie kampanii wyborczej.

Dziękuję również kandydatom innych Komitetów Wyborczych za spokojny przebieg kampanii oraz jej merytoryczny charakter.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwsza sesja Rady Powiatu zostanie zwołana przez Komisarza Wyborczego po zakończeniu V kadencji, tj. po 16 listopada 2018 r.

Jestem głęboko przekonany, że kredyt zaufania jakim obdarzyli nas wyborcy zostanie przez nas spłacony. Zobowiązujemy się, że będziemy kontynuować działalność dla dobra wszystkich Mieszkańców Powiatu Jasielskiego oraz na rzecz jego zrównoważonego rozwoju, zgodnie z programem Prawa i Sprawiedliwości. 

Z wyrazami szacunku
Adam Pawluś
Pełnomocnik Powiatowy PiS w Jaśle

© 2024 - Prawo i Sprawiedliwość Jasło

Main Menu