Wizyta Marszałka Sejmu RP w Powiecie Jasielskim

W dniu 21 lipca 2019 roku w odpowiedzi na zaproszenie Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia wizytę w Powiecie Jasielskim złożył Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP. W spotkaniach w gminach Dębowiec i Brzyska udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, działacze PiS oraz mieszkańcy powiatu. Wśród zaproszonych gości byli m. in. Alicja Zając - Senator RP, Bogdan Rzońca - Europoseł, Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Maria Kurowska - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Wojciech Zając - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Wizyta rozpoczęła się w Brzyskach, gdzie Marszałek złożył kwiaty na grobie Jakuba Madeja i Jana Madejczyka, posłów ludowych do Sejmu II Rzeczypospolitej. Następnie wziął udział w uroczystej Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, sprawowanej w intencji Ojczyznyi rządzących. Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie z mieszkańcami Dębowca i zaproszonymi gośćmi w Urzędzie Gminy, gdzie Marszałek przedstawił dorobek parlamentu VIII kadencji oraz podziękował za poparcie dla kandydatów PiS w ostatnich wyborach. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań, na które parlamentarzyści i Starosta Jasielski udzielili wyczerpujących odpowiedzi.

Kolejne spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Brzyska. Pan Marek Kuchciński podziękował mieszkańcom Brzysk za poparcie kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego.Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim mieszkańcom gminy Brzyska za tak wspaniały, blisko 90 – cio procentowy wynik, jaki osiągnęło tutaj Prawo i Sprawiedliwość, taki wynik zobowiązuje i ja o tym nie zapomnę – powiedział Marszałek. Wręczył on również ufundowany przez siebie puchar dla najlepszej Gospodyni Gminy Brzyska z okazji Turnieju Gospodyń Wiejskich.

Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował Marszałkowi Sejmu RP Markowi Kuchcińskiemu za wizytę oraz za okazywaną życzliwość i podejmowanie działań wspierających inwestycje, których celem jest rozwój Powiatu Jasielskiego a także poprawa jakości życia jego mieszkańców. 

 

Adam Pawluś został rekomendowany przez Zarząd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 22 w Krośnie do kandydowania na Posła RP w tegorocznych wyborach parlamentarnych.

© 2024 - Prawo i Sprawiedliwość Jasło

Main Menu