Starosta Jasielski Adam Pawluś oraz Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara gospodarzami tegorocznych dożynek powiatowych, które odbyły się w niedzielę 18 sierpnia br. w Nienaszowie.

Dożynki rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nienaszowie, skąd następnie uczestnicy przeszli na stadion sportowy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Alicja Zając Senator RP, Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Robert Snoch, Wicestarosta Jasielski Stanisław Pankiewicz, członkowie Zarządu Powiatu w Jaśle: Jan Muzyka, Grzegorz Pers oraz Ryszard Lisowski, wójtowie gmin powiatu jasielskiego, burmistrz Kołaczyc Stanisław Żygłowicz, Przewodniczący Rady Miasta Jasła Henryk Rak, Małgorzata Wajda, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dyrektorzy oraz przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z rolnictwem, leśnictwem, gospodarką wodną a także szefowie lokalnych służb mundurowych, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz placówek edukacyjnych.

Starosta Jasielski Adam Pawluś, w imieniu samorządu powiatowego, złożył rolnikom ziemi jasielskiej podziękowania za tegoroczne zbiory. Podziękował również za wsparcie Grupie LOTOS S.A., partnerowi wydarzenia a następnie odczytał list Wicewojewody Podkarpackiego Lucyny Podhalicz, kierowany do uczestników dożynek.

Małgorzata Wajda, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przedstawiła zaawansowanie prac nad zbiornikiem Kąty – Myscowa.

Po zakończeniu oficjalnej części uczestnicy bawili się podczas „Lata z Kulturą Powiatu Jasielskiego”. Wystąpił zespół obrzędowy „Kaśka” z Dębowca, zespół śpiewaczy „Tarnina” z Tarnowca, kapela ludowa „Trzcinicoki” z Trzcinicy, zespoły śpiewacze „Pogórzanie” z Bieździedzy, „Liwoczanie” z Brzysk oraz „Magórzanki” z Nowego Żmigrodu. Gwiazdą wieczoru był zespół „FEEL”, który w ponad godzinnym występie zaprezentował swoje największe przeboje.

W imprezie wzięła udział Pani Alicja Zając Senator RP a zarazem kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Senatu RP oraz Panowie Adam Pawluś i Grzegorz Pers kandydaci na Posłów na Sejm RP z terenu powiatu jasielsiego w tegorocznych wyborach parlamentarnych.

 

© 2024 - Prawo i Sprawiedliwość Jasło

Main Menu