Czy Burmistrz Kołaczyc sprzeda działkę pod budowę asfaltowni w Sieklówce ?

Czy Burmistrz Kołaczyc sprzeda działkę pod budowę asfaltowni w Sieklówce ?

 

Mieszkańcy zaprosili na to spotkanie przedstawicieli powiatowych i gminnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, szukając u nich wsparcia i pomocy. Pełnomocnik PiS w Powiecie Jasielskim Adam Pawluś (Starosta Jasielski) w swoim wystąpieniu wyraził zaniepokojenie postępowaniem władz gminy Kołaczyce, m.in. części radnych, którzy uzyskali mandaty startując z listy PiS i którzy w ostatnim czasie wystąpili z klubu PiS, mimo że przed wyborami podpisali oświadczenia o współpracy i lojalności. Adam Pawluś zwrócił uwagę, że takie działanie to zły kierunek, który może spowodować złą współpracę i może być niekorzystny dla gminy Kołaczyce. Głos w tej sprawie zabrał również Jan Kutyna Przewodniczący Komitetu Terenowego PiS w gminie Kołaczyce, który jest zbulwersowany postępowaniem osób, które wcześniej zapewniały, że będą współpracować dla dobra lokalnej społeczności. Z klubu PiS wystąpiło pięciu radnych, którzy wcześniej w większości podpisali deklarację lojalności. Nie jesteśmy teraz pewni ich stanowiska wobec działań zmierzających do budowy asfaltowni. Radni, którzy pozostali w klubie PiS, tj. Andrzej Maziarz, Rafał Reczek, Paweł Zemrys, Józef Hendzel i Stanisław Bigos są przeciwni budowie i liczą się z wolą mieszkańców Sieklówki. Po stronie mieszkańców są również Sołtysi wsi Sieklówka, Bieździedza i Sowina, którzy byli obecni na spotkaniu. Radna powiatowa Klubu PiS Magdalena Stasiowska znacząco podkreśliła, że szanuje wolę społeczności i również wyraża sprzeciw wobec sprzedaży terenu i budowy asfaltowni. Mieszkańcy często podkreślali, że chcą rozmawiać z Burmistrzem Kołaczyc a nie z jego zastępcą Adamem Kmiecikiem, który nie pochodzi z gminy i nie zna jej problemów. W spotkaniu nie uczestniczył przewodniczący Rady Miejskiej i jego zastępcy. W obecnej sytuacji, przy braku odpowiedniej koalicji i współpracy radni Klubu PiS nie mają pewności,  że pozostali radni poprą wolę mieszkańców i nie wyrażą zgody na sprzedaż terenu pod budowę asfaltowni.  Czy taka sytuacja dobrze wróży rozwojowi i przyszłości gminy Kołaczyce ? 

                                                                                                          Prawo i Sprawiedliwość

                                                                                                                         w Jaśle

© 2024 - Prawo i Sprawiedliwość Jasło

Main Menu