Rząd Mateusza Morawieckiego przyznał niemal 15,5 mln zł dla samorządów powiatu jasielskiego!

 

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił ważną decyzję dla naszego regionu. Dzięki RFRD samorządy powiatu jasielskiego otrzymają łącznie niemal 15,5 mln zł. Dofinansowanie będzie przeznaczone na realizacje najważniejszych dla lokalnych społeczności zadań drogowych.

Powiat jasielski otrzyma ponad 10 mln zł na remont i budowę nowych dróg

powiat

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Dróg (RFRD). Powiat Jasielski otrzyma 10 009 107 zł, które przeznaczy na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki. Przypominamy, że dzięki środkom przekazanym przez rząd w naszym regionie udało się do tej pory zrealizować m.in.

RFRD – program, który zmienia oblicze polskich dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyśpieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

wojewodztwo

Program jest ogromnym impulsem rozwojowym dla regionów we wszystkich zakątkach Polski. Do naszego województwa trafiło już 174 793 246,94 zł!

Więcej informacji o programie: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog---dawniej-fundusz-drog-samorzadowych

Inwestycje bliskie ludziom – ponad 3 mln zł dla gminy i miasta

Rząd dba zarówno o duże inwestycje, kluczowe w skali całego kraju, jak i te lokalne, bliskie każdemu z nas. Cieszymy się, że rząd wspiera nas za pomocą różnych programów, które przyczyniają się do rozwoju powiatu jasielskiego. Oprócz wsparcia RFRD otrzymywaliśmy także pomoc m.in. z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

gmina jaslo

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wsparł Gminę Jasło, która otrzyma 1 405 169 zł na remont dróg gminnych Nr 113352R w kilometrażu 0+000 – 2+008, Nr 113356R w kilometrażu 1+523 – 2+345 w Bierówce oraz Nr 113333R w kilometrażu 0+000 – 0+720 w Kowalowach.

miasto jaslo

Miasto Jasło uzyskało dofinansowanie w kwocie 4 001 083 zł na budowę mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu drogi publicznej ul. Gądki w Jaśle, w tym 1 601 083 zł w bieżącym roku.

Kolejne 6 zadań czeka na 4,3 mln zł dofinansowania

Samorządy powiatu jasielskiego zgłosiły do RFDR jeszcze 6 zadań, które obecnie znajdują się na liście rezerwowej. Łączna kwota dofinansowania przedłożonych wniosków wynosi 4 281 273 zł.

Lista rezerwowa:

  • Gmina Tarnowiec - 919 691 zł wnioskowanego dofinansowania na przebudowę drogi relacji Łubno Szlacheckie – Łubno Opace - I etap
  • Gmina Dębowiec - 126 723 zł wnioskowanego dofinansowania na remont drogi gminnej Nr 113286R Zarzecze
  • Gmina Jasło - 246 203 zł wnioskowanego dofinansowania na remont drogi gminnej Nr 113305R w Trzcinicy
  • Gmina Krempna - 119 324 zł wnioskowanego dofinansowania na remont drogi gminnej „Kotań przez wieś” w km 0+525 – 2+300
  • Gmina Skołyszyn - 1 205 854 zł wnioskowanego dofinansowania na remont dróg gminnych na terenie Gminy Skołyszyn, w tym droga nr 113658R „Nowiny” w m. Bączal Górny w km 0+200 – 1+180, droga w m. Skołyszyn w relacji Lisówek – Lisów w km 0+000 – 0+980 na działkach nr ew. 867/1 i 864/5 oraz droga w m. Skołyszyn w km 0+216 – 0+562 na działce nr ew. 701
  • Powiat jasielski - 1 663 478 zł wnioskowanego dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski

Starosta Jasielski Adam Pawluś złożył wczoraj wieczorem telefonicznie podziękowania Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi za dobrą współprace i wsparcie w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji. Otrzymane środki przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na drogach i rozwoju powiatu jasielskiego.

© 2024 - Prawo i Sprawiedliwość Jasło

Main Menu