Obwodnice w ciągu DK 73

Obwodnice w ciągu DK 73

W wideokonferencji udział wzięli: Rafał Weber – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jan Warzecha – Poseł na Sejm RP, Adam Śnieżek – Poseł na Sejm RP, Krzysztof Sopel – Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Bogdan Tarnawski – Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie oraz Adam Pawlus – Starosta Jasielski.

Jak powiedział podczas wideokonferencji wiceminister infrastruktury Rafał Weber, ogłoszenie przetargów przybliża inwestycje do fazy realizacji. Podkreślił również, że resort skupia się głównie na budowie dróg szybkiego ruchu, ale widzi też ogromną potrzebę budowy obwodnic w ciągu dróg krajowych.

Wiceminister zaznaczył, że dk 73 łączy południowe regiony Podkarpacia z autostradą A4, dlatego jest to ważna trasa dla województwa podkarpackiego. Dodał, że ma nadzieję, iż procedury przetargowe przebiegną szybko i w 2023 r. ogłoszony zostanie przetarg na prace budowlane przy tych obwodnicach.

W imieniu władz Powiatu Jasielskiego głos zabrał Adam Pawluś – Starosta Jasielski, który podziękował posłom, ministrom, dyrektorom GDDKiA oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tych inwestycji i przygotowali przetarg na opracowanie ich koncepcji programowych.

Ogłoszony przetarg dla obwodnic Jasła, Pilzna, Brzostka i Kołaczyc dotyczy wykonania koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Jej celem będzie umożliwienie ustalenia ostatecznych rozwiązań projektowych i technologii tych inwestycji. Koncepcja uściśli także ich zakres rzeczowy i finansowy, czyli określi założenia dla jej realizacji w systemie projektuj i buduj.

Obwodnica Pilzna będzie miała długość ok. 2,6 km, w ramach budowy trasy powstanie też jeden most i jeden wiadukt. Z kolei obwodnica Brzostka i Kołaczyc będzie miała ok. 13,4 km długości, oprócz samej drogi wybudowanych zostanie osiem mostów i jeden wiadukt. Obwodnica Jasła będzie liczyć ok. 9,1 km długości, w tym 6,6 km drogi po nowym śladzie oraz 2,5 km rozbudowy istniejącej dk73. W ramach budowy trasy powstaną m.in. jeden most i wiadukt.

Podstawowym celem budowy obwodnic Jasła, Pilzna, Brzostka i Kołaczyc jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum tych miejscowości. Inwestycje te poprawią również warunki i bezpieczeństwo jazdy dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Obwodnice mają być gotowe do 2028 r.

Obwodnice Jasła, Pilzna, Brzostka i Kołaczyc powstaną w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. W ramach tego programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Na Podkarpaciu będzie osiem takich inwestycji.

Źródło: pap/Starostwo Powiatowe w Jaśle

fot. pixbay

© 2024 - Prawo i Sprawiedliwość Jasło

Main Menu