Rozwój Powiatu Jasielskiego dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład

Rozwój Powiatu Jasielskiego dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład

 

Duże środki trafią również do gmin z terenu powiatu. Najwięcej przeznaczonych zostanie na budowę sieci kanalizacyjnej i punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Na budowę kanalizacji Gmina Brzyska otrzyma 8 409 179,38 zł, Gmina Jasło dostanie 7 980 000 zł, Gmina Nowy Żmigród – 6 650 000 zł, a gmina Osiek Jasielski – 6 000 000 zł.

Na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów Gmina Dębowiec otrzyma 3 325 000 zł, a Gmina Tarnowiec – 2 787 034 zł.

Ponadto do Gminy Kołaczyce trafi 4 500 000 zł na budowę kompleksu sportowego w Kołaczycach. Krempna otrzyma 2 945 000 zł na przebudowę dwóch dróg gminnych: Grab – Wyszowatka – Długie i Kotań – Kolanin. Gmina Skołyszyn na budowę parku turystyki i kultury w Skołyszynie otrzyma dofinansowanie w wysokości 7 650 000 zł.

Z kolei Miasto Jasło dostanie dofinansowanie na budowę krytego lodowiska (4 500 000 zł) i zabezpieczenie terenów zamieszkałych przez podtopieniami (10 200 000 zł).

Rządowy Fundusz Polski Ład jest Programem Inwestycji Strategicznych, który ma na celu zwiększenie inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy. Wysokość dofinansowania wynosi od 80 % do 95 %. Decyzję o dofinansowaniu danej inwestycji z programu podejmuje Prezes Rady Ministrów. Program ma być realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

- Bardzo dziękuję rządowi RP, na czele z Premierem Mateuszem Morawieckim, za wprowadzenie programu Polski Ład, z którego tak wiele środków trafi do powiatu jasielskiego. Cieszę się, że wszystkie gminy z naszego terenu uzyskały dotacje. Łączna kwota środków pozyskanych dla ziemi jasielskiej jest imponująca, bo wynosi prawie 82 miliony. Cieszy mnie także, że są to projekty bardzo różnorodne, od drogowych, po inwestycje kanalizacyjne, rekreacyjne, czy turystyczne, przez co ich realizacja będzie mocnym impulsem rozwojowym dla naszego powiatu - powiedział Adam Pawluś Starosta Jasielski.

© 2024 - Prawo i Sprawiedliwość Jasło

Main Menu