Zbiornik Kąty – Myscowa za 1,5 miliarda złotych !

 

Wielofunkcyjny zbiornik na rzece Wisłoce zlokalizowany będzie na terenie miejscowości Myscowa w gminie Krempna, oraz Kąty na terenie gminy Nowy Żmigród. Szacunkowa wartość tej inwestycji wynosi ok. 1,5 mld zł.

Zasadniczym celem budowy zbiornika jest ograniczenie i przeciwdziałanie skutkom postępującej suszy. W ostatnich latach zauważalne jest występowanie niskich stanów wód na rzece Wisłoce, co negatywnie odbija się m.in: jakości zasobów wody pitnej dla ludności.  Ocenia się, że w wyniku pracy zbiornika będzie możliwe zabezpieczenie przepływu gwarantowanego, tj. biologicznego oraz pokrywającego zapotrzebowanie na wodę w rzece Wisłoce przez okres około 6 miesięcy. Będzie to miało strategiczne znaczenie w walce ze skutkami suszy w związku z powtarzającymi się coraz częściej cyklicznym deficytem wody.

Drugim aspektem działania obiektu będzie poprawa ochrony przeciwpowodziowej. Dzięki rezerwie powodziowej wynoszącej 19,5 mln m3 nastąpi redukcja przepływów powodziowych w przekroju zapory. Współdziałając z już wykonanymi i z planowanymi do realizacji towarzyszącymi inwestycjami, budowa zbiornika Kąty - Myscowa pozwoli ograniczyć zagrożenie powodziowe w zlewni rzeki Wisłoki.

 

© 2024 - Prawo i Sprawiedliwość Jasło

Main Menu