LECHOWSKI Sławomir Marcin

Sławomir LechowskiBiografia

Sławomir Lechowski, urodzony w 1981 roku w Jaśle, żona Barbara z domu Biernacka, ojciec 3 letniej Anny i 7 letniego Jakuba.

Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu na kierunku Górnictwo i Geologia, oraz Politechniki Łódzkiej, Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Ukończył liczne szkolenia z zakresu realizacji procesów inwestycyjnych.

Od 16 lat pracownik Fabryki Armatur JAFAR S.A., obecnie pracuje na stanowisku Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego i BHP.
Od 2009 r. aktywny członek Prawa i Sprawiedliwości.

W 2017 r. powołany do udziału w pracach Grupy Roboczej ds. odpadów do „Zespołu do Spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym” przy Ministerstwie Rozwoju w Warszawie.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, w 2016 r. odznaczony Srebrną Honorową Odznaką przez Prezydium Zarządu Głównego SIMP.

Delegat na ostatni Kongres Krajowy Prawa i Sprawiedliwości.

Hasło wyborcze: „Z szacunkiem dla Każdego”.

Kluczowe elementy mojego programu wyborczego obejmują:

  1. Poprawę warunków bezpieczeństwa Mieszkańców poprzez kontynuację modernizacji i budowy  dróg powiatowych, w tym budowy chodników.
  2. Podjęcie działań w celu wznowienia projektu budowy mostu „Przysieki – Zawodzie”.
  3. Dostosowanie stosownych aktów prawa miejscowego w zakresie organizacji ruchu na drogach powiatowych w szczególności przy szkołach.
  4. Aktywne wspieranie przedsiębiorców oraz firm działających na terenie Gminy Skołyszyn i całego Powiatu Jasielskiego, mające na celu tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy oraz utrzymanie już istniejących.
  5. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego z wykorzystaniem wiedzy nabytej podczas pracy w grupie roboczej przy Ministerstwie Rozwoju na przykładzie gospodarki o obiegu zamkniętym.
  6. Zwiększenie efektywności pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych w tym Unii Europejskiej oraz realne i zrównoważone ich wydatkowanie, w celu rozwoju infrastruktury drogowej, rekreacyjno - sportowej oraz edukacyjnej.
  7. Działania na rzecz dalszego rozwoju Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
  8. Poprawę jakości życia seniorów oraz osób niepełnosprawnych.
© 2024 - Prawo i Sprawiedliwość Jasło

Main Menu