NIGBOROWICZ Anna

Anna NigborowiczAnna Nigborowicz, urodzona w 1961 roku w Szerzynach.

Absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego w Jaśle i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Od 1982 r. do chwili obecnej nauczycielka w Szkole Podstawowej w Święcanach.

W latach 1993 - 2003 pełniła funkcję dyrektora szkoły.

Po 1989 roku aktywnie włączyła się w proces przemian społeczno-politycznych współtworząc pierwsze koło NSZZ „Solidarność” zrzeszające pracowników oświaty w szkole.

Obecnie przewodniczy pracom koła podlegającego Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Jaśle.

Posiada doświadczenie w działalności samorządowej - w latach 1999 - 2010 sprawowała mandat radnej Rady Powiatu Jasielskiego. W latach 2002 - 2005 pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu.

Program wyborczy:

Jako nauczycielka kształcenia zintegrowanego, całe swoje dotychczasowe życie związałam z największą moją pasją – pracą z dziećmi. W swej działalności oświatowej i samorządowej pozostawałam wierna wartościom katolickim i patriotycznym. Jako radna w swojej pracy będę się kierować tymi zasadami i wyłącznie dobrem mieszkańców.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

  1. Poprawę infrastruktury drogowej oraz zwiększenie efektywności pozyskiwania na ten cel środków finansowych z funduszy zewnętrznych w tym Unii Europejskiej.
  2. Przeciwdziałanie bezrobociu.
  3. Kontynuację modernizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
  4. Rozszerzenie programu „Bezpieczny Powiat” – dofinansowanie Straży Pożarnej i Policji.
  5. Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych i naukowych szkół, a także organizacji pozarządowych.
  6. Budowę dialogu z samorządami gmin w szczególności z terenu Powiatu Jasielskiego oraz jego Mieszkańcami.
© 2024 - Prawo i Sprawiedliwość Jasło

Main Menu