KMIECIK Tomasz Sławomir

Tomasz KmiecikBiografia

Tomasz Kmiecik, urodzony w 1983 roku w Jaśle, żonaty, zamieszkuje w Bączalu Górnym.

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Prawa, kierunek prawo. Ukończył Aplikację Radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, gdzie w 2012 roku zdał egzamin radcowski.

Od ponad 10 lat związany z pracą w samorządzie lokalnym. Od 2008 roku pracuje przy obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego Gminy Skołyszyn oraz Gminy Jedlicze, a także jednostek organizacyjnych tych Gmin.

Ponadto od 2013 roku prowadzi indywidualną działalność gospodarczą – Kancelarię Radcy Prawnego w Jaśle.

Hasło wyborcze:

,,Profesjonalizm i doświadczenie”

Program wyborczy:

Decyzję o kandydowaniu w wyborach do Rady Powiatu w Jaśle podjąłem z uwagi na chęć wykorzystania swojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego dla zapewnienia rozwoju powiatu i poprawy jakości życia jego Mieszkańców oraz rozwiązywania lokalnych problemów. Czuję się mocno związany z lokalną społecznością, której jestem częścią.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

  1. Działania mające na celu rozwój i modernizację szeroko rozumianej infrastruktury drogowej, w tym również w zakresie transportu zbiorowego.
  2. Rozwój placówek ochrony zdrowia, m.in w zakresie opieki nad osobami starszymi         i chorymi.
  3. Działania służące sprawnej i skutecznej realizacji polityki prorodzinnej oraz pomocy społecznej.
  4. Przeciwdziałanie bezrobociu.
  5. Poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej oraz jakości nauczania w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Jasielskiego.
  6. Wspieranie i inicjowanie działań mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym
    w rehabilitacji społecznej i zawodowej.
  7. Podjęcie dialogu oraz prowadzenie konsultacji z Mieszkańcami oraz samorządami gmin Powiatu Jasielskiego w sprawach dla nich istotnych. 
© 2024 - Prawo i Sprawiedliwość Jasło

Main Menu